TYRIMAI

Pavasaris vasara 2018

Geras FM
Pasiektos radijostoties „Geras FM“ klausytojų dienos auditorijos struktūra pagal lytį

Pasiektos radijostoties  „Geras FM“ klausytojų dienos auditorijos struktūra pagal amžių

Radijostoties „Geras FM”klausytojų struktūra pagal išsimokslinimą

Pasiektos radijostoties „Geras FM” klausytojų auditorijos struktūra pagal darbinį statusą

GOLD FM
Pasiektos radijostoties „Gold FM“ klausytojų dienos auditorijos struktūra pagal lytį

Pasiektos radijostoties „Gold FM“ klausytojų dienos auditorijos struktūra pagal amžių

Radijostoties „Gold FM” klausytojų struktūra pagal išsimokslinimą

Pasiektos radijostoties „Gold FM” klausytojų auditorijos struktūra pagal darbinį statusą

Gold FM + Geras FM

Vidutinė pasiekta savaitės auditorija

Reach daily ‘000 Survey: 2018 PAVASARIS – VASARA